Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Blog > Komentarze do wpisu
Centralny kurs sędziowski Bydgoszcz w dniach 22-25.10.2009
Kolegium Sędziów PZSzach

Centralny kurs sędziowski

Bydgoszcz 22-25.10.09

Z D J Ę C I A

Relacja Ulricha Jahra

Po wielu latach przerwy, w Bydgoszczy zebrało się szacowne grono sędziów szachowych, którzy chłonęli fachową wiedzę, wynikającą z nowelizacji przepisów gry FIDE i kodeksu szachowego. Pragnąc przy tym podwyższyć swoje kwalifikacje i uzyskać wyższe klasy sędziowskie.

Do udziału w kursie zgłosiło się początkowo 31 słuchaczy, w zajęciach wzięło jednak udział tylko 28. Jeden ze słuchaczy zachorował, drugi nie mógł przyjechać z powodów służbowych, trzeci nie dał znaku życia, więc nie są znane powody jego absencji.

Wykłady i ćwiczenia prowadzili członkowie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego: przewodniczący Andrzej FILIPOWICZ oraz Zenon CHOJNICKI i Ulrich JAHR, który jednocześnie był kierownikiem kursu. Musieli oni zastąpić dodatkowo Adama CURYŁĘ, który zachorował i nie mógł w terminie przybyć do Bydgoszczy. Program kursu przewidywał 30 godzin zajęć i egzamin testowy.

Podczas zajęć wykładowcy położyli największy nacisk na wdrożenie nowelizowanych Przepisów Gry FIDE, obowiązujących od 1 lipca 2009 r., a następnie na rolę sprawozdawczości sędziowskiej, interpretację przepisów, wydawanie werdyktów, ranking i klasyfikację FIDE oraz regulaminy rozgrywek. Te tematy pojawiały się najczęściej w testach egzaminacyjnych.

Kurs przebiegał w ożywionej atmosferze. Słuchacze mogli w każdej chwili zadawać pytania i wyjaśniać nurtujące ich wątpliwości, z czego oczywiście skwapliwie korzystali. Zajęcia odbywały się w sali wystawowej Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bydgoszczy. Do użytku kursantów kierownictwo MDK w osobach dyrektora Piotra SKOWROŃSKIEGO i Mariusza STOPPLA oddało w ciągu czterech dni połowę obiektu, w którym normalnie odbywają się zajęcia w ponad 30 kołach zainteresowań (w tym również sekcja szachowa juniorów od wielu lat występująca w centralnej lidze szachowej juniorów. Sale do dyspozycji kursu były dobrze przygotowane, wykłady odbywały się przy pomocy rzutnika, tablic demonstracyjnych i tablicy wizualnej. Wykładowcy przyjechali z własnym sprzętem komputerowym. Czynne było ksero, a firma Ma-Ga wydrukowała dla wszystkich uczestników kolorowe dyplomy. Uczestnicy kursu korzystali z darmowych napojów i słodyczy, firma OSTROMECKO dostarczyła też nieodpłatnie kilka zgrzewek wody Ostromeckiej. Ponieważ zajęcia odbywały się po 12 godzin dziennie, zostały zorganizowane w MDK obiady, przywożone cateringiem z restauracji TANGO.

Testy egzaminacyjne, zawierające po 40 pytań, były dwojakiego rodzaju; łatwiejsze dla kandydatów na pierwszą klasę sędziowską i trudniejsze na klasę państwową.. W wyniku trwającego około dwóch godzin egzaminu, dziewięciu słuchaczy uzyskało klasę państwową. Najlepszy wynik uzyskał Michał MIROSŁAW z Lublina 38 poprawnych odpowiedzi, przed Tomaszem STEFANIAKIEM z Kielc – 37. Po 36 poprawnych odpowiedzi zaliczyli Andrzej GULA Szczytno, Kazimierz KOZUBAL Brzozów, Tomasz SOWA Żary, Maciej SROCZYŃSKI Kalisz, Mariusz STOPPEL Bydgoszcz i Roman WĄSIK Rzeszów. Tadeusz AGACIŃSKI z Szamotuł odpowiedział na 35 testów i musiał po zakończeniu kursu odpowiedzieć na kilka uzupełniających pytań, ale ostatecznie przewodniczący komisji zaliczył mu egzamin kontrolny.

Do egzaminu na pierwszą klasę przystąpiło 18 słuchaczy z których aż siedmiu uzyskało maksymalną liczbę 40 poprawnych odpowiedzi. Byli to Renata BURSA i Piotr DOLIŃSKI z Bydgoszczy, Albin KIEDROWSKI i Paweł PALUSZKIEWICZ z Chojnic, Jan NOGAL z Grudziądza, Bogusław MAJOR z Białej Podlaskiej i Aleksander SOKÓLSKI z Wrocławia. Pięciu kolejnych oddało testy egzaminacyjne z jednym tylko błędem: Lidia GERC z Torunia, Agnieszka SOWA z Żar, Magdalena MĄKAPOLKOWSKA z Lublina, Paweł FLAK z Płocka, Marcin ORZECHOWSKI z Nowych Skalmierzyc i Rafał ŁOBEJKO z Lublina. Po 38 pkt uzyskali Krzysztof PAROL z Mińska Mazowieckiego oraz Dawid JANKOWSKI i Jerzy ŚNIADECKI ze Żnina, a po 37 pkt – Krzysztof SZADKOWSKI z Konina i Dawid ZIÓŁKOWSKI z Bydgoszczy.

Ubiegający się o drugą klasę sędziowską Piotr MINICHOWSKI z bydgoskiego klubu niewidomych i słabo widzących odpowiedział poprawnie na 26 testów, przy limicie 25 i otrzymał II klasę.

Słuchaczy kursu i kierownictwo MDK Nr 1 odwiedził w czasie trwania kursu prezes Polskiego Związku Szachowego Tomasz SIELICKI, który w sobotę po zajęciach przeprowadził godzinną konferencję ze słuchaczami, którzy zgłosili szereg wniosków organizacyjnych do przemyślenia w Zarządzie PZSzach, a w niedzielę był obecny na egzaminie kontrolnym i uroczystym zakończeniu kursu, w którym uczestniczył również prezes Kujawsko{Pomorskiego Związku Szachowego Andrzej MICHALSKI oraz świeżo upieczona sędzina klasy FIDE (FA) Maria MICHALSKA z Torunia, która otrzymała ten tytuł podczas Kongresu FIDE przed kilkoma dniami.

Oprócz dyplomów, przewodniczący Kolegium Sędziów PZSzach Andrzej FILIPOWICZ, dokonał wpisów uzyskanych klas sędziowskich do legitymacji szachowych słuchaczy. Zenon CHOJNICKI dokona odpowiednich zmian zapisów dla sędziów w Centralnym Rejestrze PZSzach.

Efekty szkolenia są dobre. Słuchacze przyjechali do Bydgoszczy dobrze przygotowani i po wyjaśnieniu swoich wątpliwości, bez większych trudności przeszli suchą nogą przez sito egzaminacyjne. Dla wszystkich Bydgoszcz okazała się szczęśliwym miastem. Wyjechali do swoich domów i klubów bogatsi o wiedzę i kwalifikacje, zamierzając propagować idee i założenia przepisów FIDE, które zakładają że sędziowie mają niezbędne kompetencje, są całkowicie obiektywni, a ich rozstrzygnięcia są logiczne i głęboko przemyślane. Wydane werdykty będą zgodne z zasadami etyki, sprawiedliwości i logiki i jeśli te zasady będą stosować w praktyce, nie będą mieć problemów za stołem sędziowskim.

Życzę tego serdecznie wszystkim sędziom szachowym.

niedziela, 01 listopada 2009, piotr1963

Polecane wpisy