Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
czwartek, 05 marca 2009

SĘDZIOWIE NIEAKTYWNI

1.Bonna Andrzej   II

2.Budrewicz Jan   II

3.Dąbek Wiesław    II

4.Fiałkowski Andrzej    II

5.Fladrowski Bartosz  I

6.Gałat Arkadiusz   II

7.Gburek Andrzej    I

8.Gembarski Tadeusz    I

9.Gryniaków Jarosław    II

10.Hałas Przemysław     II

11.Jabłoński Jerzy     P

12.Jabłoński Mariusz     I

13.Kania Piotr      II

14.Kirsz Krzysztof    II

15.Kłosowski Jacek    I

16.Kujawa Zygmunt    I

17.Lewandowski Marek    I

18.Lyjak Dariusz    I

19.Markiewicz Maria     II

20.Markiewicz Marta     II

21.Myk Mirosław      II

22.Olejnik Bernard      II

23.Operman Dariusz      II

24.Opolski Aleksander     II

25.Organiściak Kazimierz    I

26.Pacuszka Tomasz     II

27.Pędzelski Henryk     I

28.Sankiewicz Magdalena     III

29.Sargalski Andrzej     II

30.Sommer Kazimierz    P

31.Stachowicz Feliks      I

32.Turczynowicz Edward    P

33.Turczynowicz Lidia     I

34.Wesołowski Waldemar      II

35.Wiese Ryszard      I