Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
sobota, 14 marca 2009
 

REGULAMIN

Badania Aktywności Sędziów KPZSzach

1. Badanie aktywności ma wyłonić najbardziej aktywnego sędziego, a punkty naliczane są w systemie trzyletnim.

2. Ujęci będą tylko sędziowie posiadający licencję sędziowską, którzy prześlą w formie elektronicznej sprawozdanie na adres: pjaroch@o2.pl.

3. W badaniu będą również ujęci sędziowie asystenci, którzy za każdy poprowadzony mecz w DMR otrzymają 1 pkt..

4. Ilość przyznawanych punktów:

Rodzaj zawodów szachowych

Główny

Asystent

A

Turniej z normą na tytuł międzynarodowy, MP

7

3

B

Turniej oceniany w rankingu FIDE

6

3

C

Turniej z normą na kategorie centralne PZSzach

5

2

D

Turniej z cyklu o mistrzostwo KPZSzach

4

2

E

Turniej z normą na kategorie okręgowe

3

1

F

Turniej szachów szybkich lub błyskawicznych

2

1

Podwyższenie kwalifikacji sędziowskich

G

Sędzia klasy międzynarodowej FIDE (IA)

5

Sędzia klasy FIDE (FA)

4

Sędzia klasy państwowej (P)

3

Sędzia klasy pierwszej (I)

2

Za udział w ogólnopolskiej konferencji sędziowskiej

2

Za udział w konferencji sędziowskiej KPZSzach

1

Sędzia klasy okręgowej (II, III, młodzieżowa)

1